Essays about: "Köpbeteende"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the word Köpbeteende.

 1. 1. Predicting customer purchase behavior within Telecom : How Artificial Intelligence can be collaborated into marketing efforts

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : John Forslund; Jesper Fahlén; [2020]
  Keywords : Recurrent Neural Networks; RNN; Long Short-Term Memory; LSTM; Clickstream Data; Telecom; Consumer Behavior; Customer Journey; Purchase Prediction.; Recurrent Neural Networks; RNN; Long Short-Term Memory; LSTM; Clickstream Data; Telekom; Kundbeteende; Köpresa; Köpprediktering;

  Abstract : This study aims to investigate the implementation of an AI model that predicts customer purchases, in the telecom industry. The thesis also outlines how such an AI model can assist decision-making in marketing strategies. READ MORE

 2. 2. Vad påverkar konsumenters val och gör en livsmedelsprodukt attraktiv? : en studie om livsmedelsval i Nya Zeeland

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Gunnarsson; [2020]
  Keywords : ekologiskt; livsmedelskonsumtion; Nya Zeeland; köpbeteende;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka människors inställning till livsmedel de köper och var och hur de är producerade. Fokus var främst på ekologiska livsmedel, samt vad som motiverade konsumenterna i studien till ett visst köpbeslut. READ MORE

 3. 3. Customer perceptions of equipment rental : services for a circular economy

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Ellinor Berg; [2020]
  Keywords : green products attributes; practices; renting vs buying; servicification; sharing-ecocnomy; social practice theory; use-oriented services; användarorienterade tjänster; delningsekonomi; gröna produktegenskaper; hyra vs köpa; tjänstefiering;

  Abstract : Sustainability, consumption, and management of finite resources has become a global topic of discussion. Circular economy [CE] is presented in FN´s global goals agenda 2030 as an alternative model of consumption and a solution to move away from unsustainable development. READ MORE

 4. 4. Addressing the Digital Forensic Challenges Within Modern Law Enforcement : A study of digital forensics and organizational buying behavior from a DF-company perspective

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Johan Brandt; Oscar Wärnling; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Today’s law enforcement agencies are presented with challenges regarding how to navigate the rapidly changing technical landscape. The proliferation of digital devices in society has presented opportunities for modern criminals, resulting in substantial changes in criminal behavior. READ MORE

 5. 5. Dynamic Pricing : A Matter of Attitude

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Johanna Holmqvist Larsson; Fanny Tapper; [2019]
  Keywords : dynamic pricing; surge pricing; robo-pricing; algorithmic pricing; price discrimination; dynamisk prissättning; prisdiskriminering;

  Abstract : Tillämpningen av dynamisk prissättning har förenklats i och med digitaliseringens framväxt. Med den ökade tillgången till kunddata kan företag idag kartlägga kundernas köpbeteende och genom algoritmer anpassa priserna därefter. Identiska varor och tjänster kan på så sätt prissättas annorlunda. READ MORE