Essays about: "Köttalternativ"

Found 2 essays containing the word Köttalternativ.

 1. 1. Reducing meat consumption : a mixed methods study investigating attitudes of young adult omnivores

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Author : Dimah Albenny; [2020]
  Keywords : Negative effects; Reduction of meat consumption; Meat alternatives; Expected liking; Consumer willingness; Diet habits and attitudes; Motivation toward meat consumption.; Negativa effekter av köttkonsumtion; Minskning av köttkonsumtion; Köttalternativ; Förväntade åsikter; Kostvanor och attityder; Motivation att minska köttkonsumtion;

  Abstract : Background Meat is one of the most nourishing and highly consumed foods, but the controversy around theconsumption of meat products, and the negative effects around the consumption of meatproducts led to increased scholarly attention on the user willingness to alter their meatconsumption. In Sweden, a guideline by the Livsmedelsverket (The Swedish National Food Agency) in 2015 encouraged people to consume less red and processed meat. READ MORE

 2. 2. Kaninkött : ett hållbart alternativ?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elisabet Henriksson; [2019]
  Keywords : kaninkött; hållbarhet; hälsa; klimat;

  Abstract : Köttkonsumtionen stiger i världen, både i länder som tidigare haft stor köttkonsumtion, och i länder där konsumtionen tidigare varit begränsad av ekonomiska skäl men där befolkningen nu har råd att köpa kött i större utsträckning. Köttkonsumtionen stiger i både absoluta och relativa termer. READ MORE