Essays about: "KRAV"

Showing result 1 - 5 of 2138 essays containing the word KRAV.

 1. 1. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara)

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Loka Cehlin Norrman; [2022]
  Keywords : Solanum dulcamara; besksöta; mykorrhiza; AM; DSE; Inokulering; genotyp; fenotyp; friland; odlingskammare;

  Abstract : Vi lever i en evigt föränderlig värld där dagens miljöförändringar i samband med en ökad population ställer höga krav på våra bönder att producera starka och motståndskraftiga grödor. Ett sätt att bemöta dessa problem kan vara att använda sig av naturliga biostimulanter i sin odling som förbättrar växternas allmänna tillstånd. READ MORE

 3. 3. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Ali Jumaa; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. READ MORE

 4. 4. Validation of mHealth Applications for Behaviour Change : A Mixed-Method Study

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Yingyuan Guo; [2022]
  Keywords : mHealth apps; behaviour change; validation; mixed-method; usability; app quality; mHealth-appar; beteendeförändring; validering; mixed-metod; användbarhet; appkvalitet;

  Abstract : Context: The amount of Mobile Health (mHealth) applications to cultivate a healthy lifestyle or rehabilitate patients with physical or mental disabilities are increasingly available on app stores[1]. However, without a validation process, satisfactory results may not be obtained, especially for behaviour change apps. READ MORE

 5. 5. A Hybrid Virtual Model within Business Law firms : A qualitative study into the adaptation of a combination between in office work and telecommuting

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Filip Eklund Källmén; Axel Gullikson; [2022]
  Keywords : Telecommuting; Teleworking; Hybrid Virtual Model; organizational performance; commitment; retention; Flexible work arrangements; Work-life balance.;

  Abstract : Telecommuting, or working away from the office, has during the covid-19 pandemic proved both challenging and advantageous. The new prerequisites and lessons learned has led companies to adopt Hybrid Virtual Models (HVM), a combination between in office work and telecommuting. READ MORE