Essays about: "KVM"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the word KVM.

 1. 1. Further investigation of the performance overhead for hypervisor- and container-based virtualization.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Zheng Cui; [2020]
  Keywords : Hypervisor; Container; Virtualization; Network function virtualization; Software Defined Network; Technology and Engineering;

  Abstract : This thesis work aims to find a suitable environment for different virtualization system to achieve enhanced performance. Virtualization plays a vital role in cloud services, and it is essential to help cloud users comprehend the brief distinction between different virtualization technologies. READ MORE

 2. 2. Artdiversitet bland den grå parkstadens buskar : en studie över buskdiversiteten i Malmös centrala delar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Andersson; [2020]
  Keywords : 10-; 20-; 30-regeln; ; artdiversitet; artrikedom; buskar; diversitet; i-Tree; Malmö; urban; the 10-; 20-; 30-rule; diversity; shrubs; species diversity; species richness;

  Abstract : Detta arbete undersöker hur artdiversiteten bland buskar ser ut i Malmös centrala delar, samt skillnader mellan detta områdes inre och yttre delar. 400 slumpmässigt framtagna cirkelytor på 100 kvm inventerades och i varje cirkelyta uppskattades hur många procent av den som var hårdgjord yta, grönyta och buske/buskar. READ MORE

 3. 3. An Econometric Analysis of the Office Market Rent in Istanbul : Long-run Equilibrium Rent Estimation

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Gözde Karahan; [2019]
  Keywords : Istanbul office market; equilibrium rent; error correction model; long-run rent estimation; Istanbul kontorsmarknaden; jämviktshyra; felkorrigeringsmodell; långsiktig hyra uppskattning;

  Abstract : The Istanbul metropolitan area is the largest office investment made in Turkey. According to the CBRE ERIX data, the total office stock in Istanbul by the end of 2018 exceeded 7 million sqm. There is approximately 1 million sqm of pipeline figures. READ MORE

 4. 4. Computer systems in airborne radar : Virtualization and load balancing of nodes

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Tobias Isenstierna; Stefan Popovic; [2019]
  Keywords : AEW radar system; virtualization; hypervisor; performance evaluation; AEW radarsystem; virtualisering; hypervior; prestandanalys;

  Abstract : Introduction. For hardware used in radar systems of today, technology is evolving in an increasing rate. For existing software in radar systems, relying on specific drivers or hardware, this quickly becomes a problem. READ MORE

 5. 5. Odling 2000 kvm : en gestaltning med den regenerativa metoden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vanja Pihl; Nathalie Åman; [2019]
  Keywords : Regenerativ design; ekosystemtjänster; hållbar utveckling; matproduktion; socialekologiska system;

  Abstract : Syftet med detta arbete var att genom den regenerativa metoden ta fram ett gestaltningsförslag för odlingsexperiment 2000 kvm på Rosendals trädgård och omkringliggande landskap. Som landskapsarkitekter var uppgiften att knyta samman experimentet 2000 kvm med omgivande landskap - denna plats ska kunna upplevas och läsas som en helhet, med berättelsen om matkulturen i centrum. READ MORE