Essays about: "Kajsa Engman"

Found 1 essay containing the words Kajsa Engman.

  1. 1. Verktyg för grönyteplanering i Uppsala : med fokus på Ulleråker

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Kajsa Engman; [2018]
    Keywords : grönska; offentliga rum; stadsplanering; strategier; Uppsala kommun;

    Abstract : Idag lever en stor del av världens befolkning i städer och detta leder till att städer blir allt tätare och tätare. I och med förtätningen av städer minskar ofta grönytor i städerna. Gröna miljöer innebär många fördelar som att bidra med luftrening, hålla en jämnare temperatur och biologisk mångfald. READ MORE