Essays about: "Kajsa Lätt"

Found 1 essay containing the words Kajsa Lätt.

  1. 1. Kalciumomsättning och kalciumreglering : en jämförelse mellan värphöns och mjölkkor

    University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Author : Kajsa Lätt; [2017]
    Keywords : Kalciumbrist; Kalcium; Medullärben; Kalvningsförlamning;

    Abstract : Kalciumbrist är ett kostsamt tillstånd för produktionen. När värphöns drabbas av kalcium-brist försämras skalkvaliteten på äggen och tillslut avtar äggproduktionen. Mjölkkor drabbas oftast av akut kalciumbrist före eller efter kalvning, vilket ofta leder till höga veterinärkost-nader och kan även orsaka andra sjukdomar. READ MORE