Essays about: "Kalle Ågren"

Found 1 essay containing the words Kalle Ågren.

  1. 1. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Kalle Ågren; [2020]
    Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

    Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE