Essays about: "Kandidatuppsats"

Showing result 1 - 5 of 146 essays containing the word Kandidatuppsats.

 1. 1. Babesia divergens i Sverige : hanteringsstrategier och klimatpåverkan

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michelle Jobusch; [2019]
  Keywords : fästing; Ixodes ricinus; nötkreatur; bovin; babesios;

  Abstract : Babesia divergens är en protozo som sprids med fästingen Ixodes ricinus och orsakar sjukdomen babesios hos nötkreatur i Europa. Även fast de svenska nyheterna fylls med fästingrelaterade ämnen nämns babesios snarare sällan. READ MORE

 2. 2. Jämförelse av miljögiftshalter i fisk från Östersjön kontra västerhavet

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Max Peterson; [2019]
  Keywords : fisk; miljögifter; PCB; dioxiner; tungmetaller; hälsoeffekter; västkusten; Östersjön;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att kartlägga utbredningen av olika miljögifter i Östersjön och västerhavet med koppling till hur miljögifterna påverkar människors hälsa och vår miljö. Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie där databaser tillgängliga vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek använts för att samla in information om ämnet. READ MORE

 3. 3. Key factors for success in SMEs for developing market shares in Sweden

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Anton Allmén Sjöberg; Jakob Nordström; [2019]
  Keywords : SME; competitive advantage; resources; internationalization; strategy; MNE; Små och medelstora företag; resurser; internationalisering; strategi; multinationella företag;

  Abstract : Competitive advantage has been an important aspect of strategy ever since Porter introduced the term in 1985. Today, small and medium enterprises (SME) make up a large part of the world´s economy. SMEs often operate in fast changing markets where innovation and growth are essential for success. READ MORE

 4. 4. The biodiversity loss crisis in Southeast Asia

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Louise Nilsson; [2019]
  Keywords : biodiversity; ecosystem services; biocentrism; Southeast Asia; sixth mass-extinction;

  Abstract : Denna kandidatuppsats gör en ansats till att belysa biodiversitetsproblematiken i Sydostasien, som är ett område med mycket hög artrikedom som samtidigt hotas av en intensifierad förlust av arter. Fyra ’biodiversitet hotspots’ omger Sydostasien, vilka indikerar platser med hög artrikedom vilka sammanfaller med hög förlust av habitat. READ MORE

 5. 5. A Practical Lean Analysis : Streamlining a production system for scalable manufacturing

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Henriette Börjesson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Denna kandidatuppsats är gjord i samarbete med ett företag som arbetar med att producera fryst mat för hundar. Företaget har stora ambitioner och för att möjliggöra en skalbar produktion behöver företaget effektivisera sina processer. READ MORE