Essays about: "Kandidatuppsats"

Showing result 1 - 5 of 153 essays containing the word Kandidatuppsats.

 1. 1. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Danckwardt-Lillieström; [2020]
  Keywords : hund; hundägare; förgiftning; livsmedel; choklad; xylitol; lök; symptom; behandling; djuromvårdnad;

  Abstract : Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. READ MORE

 2. 2. Rehabiliteringsmetoder och samarbete vid ospecificerad ryggsmärta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Marie Bäck; Lovisa Sjöberg; [2020]
  Keywords : häst; fysioterapi; fysioterapeuter; equiterapeuter; samarbete; veterinärer; rehabilitering; TENS; kiropraktik; manuell manipulation; laser; stötvågsterapi; vattenband; massage; akupunktur; terapeutiskt ultraljud; kinesiotejpning; terapeutisk träning; ospecificerad ryggsmärta;

  Abstract : Ryggsmärta är vanligt förekommande hos hästar och ett flertal rehabiliteringsmetoder kan användas vid behandling av ryggsmärta. Hästarna rehabiliteras inte enbart av veterinärer utan olika yrkeskategorier arbetar med rehabilitering av häst. READ MORE

 3. 3. Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Therese Johansson; Emma Lundberg; [2020]
  Keywords : katt; djuromvårdnad; övervikt; fetma; viktminskning; viktkontroll; viktnedgång; viktminskningsdiet; nutrition; metabol diet; metabolt foder; torrfoder; våtfoder;

  Abstract : Övervikt och fetma är ett vanligt problem hos tamkatter. Detta påverkar hälsotillståndet hos djuret och kan leda till en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar samt till en försämrad livskvalitet. Det är därför essentiellt att övervikt och fetma behandlas. READ MORE

 4. 4. ”Love and patience is most important” : A qualitative interview study about the views and experiences from physical therapists working with orphan children diagnosed with cerebral palsy in Ho Chi Minh City, Vietnam

  University essay from Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Author : Kajsa Samuelson; Frida Lidén; [2020]
  Keywords : Cerebral palsy; Orphan children; Physical therapy; Social support; Love;

  Abstract : Background: Cerebral palsy (CP) is a diagnosis found worldwide. Literature indicates the importance of teaching families how to support the child. Orphan children are an exposed group and if the child also is diagnosed with CP the child is even more exposed. READ MORE

 5. 5. Playing in a World of Voices

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Author : Saga Långdal; Linda Sjöquist; [2020]
  Keywords : Interactive Storytelling; Voice Design; Research through Design; Narrative; Design Fiction; Interactive Experience; Immersion;

  Abstract : In this Bachelor thesis we navigate the ample world of vocal storytelling. Stories are told in all types of media today, but it all started with voices and narrative—from when poetry was sung and theatrical performances such as opera were amongst the most popular and beloved arts. READ MORE