Essays about: "Kaplan"

Showing result 1 - 5 of 98 essays containing the word Kaplan.

 1. 1. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 2. 2. Determining linguistic predictor for the classification of subjective cognitive impairment and mild cognitive impairment using machine learning

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Author : Tian Wang; [2020-09-01]
  Keywords : mild cognitive impairment; sibjective cognitive impairment; natural language processing; support vector machine; neural networks;

  Abstract : Introduction Mild Cognitive Impairment (MCI) is a neurological condition characterized by cognitive decline greater than expected for an individual's age and education level. Subjective Cognitive Impairment (SCI) is a selfreported decline in cognitive abilities but not clinically identified as MCI. READ MORE

 3. 3. Relevance Lost: Are Johnson & Kaplan’s claims valid outside the U.S.? - A systematic literature review of over three decades

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Jessica-Kim Schmid; Tanvi Chauhan; [2020]
  Keywords : Relevance Lost; Accounting; Debate; Validity; Review; Business and Economics;

  Abstract : This paper aims to give evidence on the external validity of Johnson and Kaplan’s claims of management accounting having become subservient to financial accounting. A mixed pattern of confirmation of validity has been identified. Nearly half of the countries agreed with Johnson and Kaplan (1987), while the other half did not. READ MORE

 4. 4. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE

 5. 5. Utemiljön på slutna anstalter : en teoretisk diskussion om anstalters utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tim-Theodor Jakobsson; [2020]
  Keywords : anstaltsarkitektur; miljöpsykologi; utemiljöer; rehabiliterande utemiljöer; slutna anstalter; environmental psychology; maximum security prisons; outdoor environment; prison architecture; rehabilitative outdoor environments;

  Abstract : Målet med kandidatuppsatsen är att diskutera och problematisera utemiljöerna på slutna anstalter utifrån ett brukarperspektiv och med hjälp av teorier inom miljöpsykologi. Uppsatsen är uppdelad i två delar där den första delen behandlar teorier inom miljöpsykologi medan den andra delen består av tidigare forskning om miljöpsykologi på anstalter och intervjuer med före detta klienter i Kriminalvården. READ MORE