Essays about: "Karaktärskapande"

Found 2 essays containing the word Karaktärskapande.

 1. 1. Seven Chunks Of Character Creation : Examining Acceptance of Ranges for Attributes in Role-Playing Games

  University essay from Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Author : Karl Malm; [2018]
  Keywords : Character Creation; Role-Playing Games; Cognitive Psychology; Flow; Karaktärskapande; Rollspel; Kognitiv Psykologi; Flow;

  Abstract : Digital game developers often struggle with creating games that are challenging but inviting towards new audiences. One of these challenges revolves around the complexity of character creation, specifically in Role-Playing Games. READ MORE

 2. 2. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Walter; [2018]
  Keywords : trädflytt; kulturmiljö; park; restaurering; stadsträd; förtätning;

  Abstract : Träden i staden bidrar med högt skattade ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden. Trots detta bygger vi successivt bort trädens utrymme då städerna förtätas. Även deras plats i parkerna tas i anspråk för att ge utrymme åt nya funktioner. READ MORE