Essays about: "Karin Åberg"

Found 1 essay containing the words Karin Åberg.

  1. 1. Shifting the Burden: On the Legal Nature of the EU-Turkey Statement

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Author : Karin Åberg; [2018]
    Keywords : EU; Turkey; Readmission; Agreement; Statement; Informalization; Crisis; Law and Political Science;

    Abstract : Den 18 mars 2016 publicerade Europeiska Rådet en överenskommelse på sin hemsida. Den blev känd som ’EU-Turkiet-avtalet’ och gick ut på att asylsökande skickas tillbaka från de grekiska öarna till Turkiet. I utbyte får Turkiet bl a ekonomisk kompensation och ökade chanser till visafrihet och EU-medlemskap. READ MORE