Essays about: "Karin Henriksson"

Found 5 essays containing the words Karin Henriksson.

 1. 1. Leading the Future - How the Gender of Leaders Influences the Development of a Supportive Organizational Culture in the Hybrid Work Era School of

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Karin Henriksson; [2023-07-19]
  Keywords : Gender; individual behavior; transformational leadership; supportive organizational culture; hybrid work;

  Abstract : Purpose: The purpose of this research is to investigate the relationship between the gender of organizational leaders and their influence on the development of a supportive organizational culture in the context of hybrid work, with a focus on their specific actions and behaviors. Research question: How does the gender of organizational leaders influence the development of a supportive organizational culture in the context of hybrid work? Literature review: The literature review consisted of both more traditional theories such as the full-range leadership theory, but also newer management theories, especially with regards to the new trend of hybrid work settings. READ MORE

 2. 2. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae)

  University essay from SLU/Dept. of Plant Protection Biology

  Author : Karin Henriksson; [2019]
  Keywords : blygrå rapsvivel; skidgallmygga; höstraps; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassicae;

  Abstract : Höstraps är Sveriges mest odlade oljeväxt. Den har odlats som en avbrottsgröda för att förhindra jordburna sjukdomar och för dess oljerika frön, vilka vi använder i framställning av rapsolja och margarin. Idag odlas höstraps även för framställning av biobränsle. READ MORE

 3. 3. State Responsibility for Acts of Violence Against Women by Private Actors : - An Analysis of the Jurisprudence of the Inter-American System of Human Rights

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Karin Henriksson; [2016]
  Keywords : state responsibility; violence against women; private actors; inter-American system of human rights;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Ellinge slott : trädgården och parkens historia vid ett av Skånes äldsta gods

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Karin Henriksson; Karin Ingemansson; Eva-Marie Samuelson; [2010]
  Keywords : trädgårdshistoria; landskapsarkitektur; landskapsvård; trädgårdsrestaurering; Ellinge;

  Abstract : Den här rapporten om Ellinge slott är en produkt inom kursen ”Bevarande, vård och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar”. Arbetet har skett i en grupp bestående av Karin Henriksson, Karin Ingemansson och Eva-Marie Samuelson. READ MORE

 5. 5. Poverty Reduction In Brazil : A case study of whether growth has been pro poor

  University essay from IHH, Nationalekonomi

  Author : Mathilda Schönbeck; Karin Henriksson; [2007]
  Keywords : Pro poor; poverty reduction; dualistic sectors;

  Abstract : This thesis will focus on how growth in GDP has been allocated among the people in Brazil, during the years of 1976 and 2003. Moreover poverty and inequalities are investigated along with poverty reduction, thus if growth has been pro poor will be presented. The study analyse if growth has benefited the poorest part of the population in Brazil. READ MORE