Essays about: "Karin Pettersson"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Karin Pettersson.

 1. 1. Adherence in orthotic alternatives compared to the benchmark treatment of idiopathic congenital talipes equinovarus; a systematic review.

  University essay from Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Author : Vilma Lejonberg; Karin Pettersson; [2022]
  Keywords : CTEV; Clubfoot; Adherence; Orthosis; Relapse; PEVA; Klumpfot; Acceptans; Ortos; Recidiv;

  Abstract : Aim: Through this review we aim to investigate if there is an alternative orthotic treatment for paediatric patients with idiopathic congenital talipes equinovarus showing the same maintenance of correction as the benchmark treatment but with higher adherence. Methods: A literature search was performed in the data bases MEDLINE, CINAHL and Scopus. READ MORE

 2. 2. Energieffektivisering av Saint-Gobain AB Sweden Gyprocs torksystem : energy efficiency of Saint-Gobain AB Sweden Gyprocs drying system

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Elsa von Bergen; Linus Christiansen; Jonathan Eriksson; Karin Israelsson; Algot Laurell; Emma Nedstrand; Anton Pettersson; Albin Werre; [2021]
  Keywords : gips; energiåtervinning; värmeväxlare; system; energiförlust;

  Abstract : When producing gypsum boards at Saint-Gobain AB Sweden Gyproc an approximatly 200 m long oven is used in a drying process. In this process a lot of energy is wasted as hot flue gas and hot water. When investigating applicable heat recovery systems roughly 1 500 MWh/yr was found possible to reuse in their own facilites. READ MORE

 3. 3. Möt Klarälvsdeltat : pedagogiskt friluftsliv och naturism i ett tätortsnära 2000 område

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Pettersson; [2017]
  Keywords : landscape literacy; läsa landskap; friluftsliv; naturism; platsidentitet;

  Abstract : Överallt i världen lever människan sida vid sida av naturens stora system. Dessa ekosystem ligger som grund för vårt välstånd och välbefi nnande på jorden. De har hög biologisk mångfald vilket gör att de har en god motståndskraft och anpassningsförmåga vid stora förändringar. READ MORE

 4. 4. Faktorer och hinder för tillväxt i landsbygdens dagligvaruhandel : om kontanthanteringens påverkan på företagstillväxten

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Karin Haglund; Johanna Pettersson; [2015]
  Keywords : Yillväxthinder; kontanthantering; dagligvaruhandlare; landsbygd; drivkrafter för tillväxt; företagande;

  Abstract : Dagligvaruhandeln på landsbygden har en betydelsefull roll för landbygdens utveckling genom att bland annat bidra med grundläggande service och skapa arbetstillfällen. Landsbygdens särskildheter som dess gleshet, minskade tillgång till servicetjänster och negativa befolkningsutveckling leder till att dagligvaruhandel på landsbygden verkar under speciella förutsättningar. READ MORE

 5. 5. Critical Factors in the Negotiation Process between Private Investors and Entrepreneurs

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Karin Möllborg; Ida Pettersson; [2013]
  Keywords : Entrepreneur; Negotiation Process; Venture Capital; Private Equity; Investor;

  Abstract : The purpose of this research is to investigate how private investors and entrepreneurs act and reason in a negotiation process and to identify critical factors and study how these are handled. The research is a qualitative study performed as an explorative case study based on ten semi-structured interviews with both investors and entrepreneurs. READ MORE