Essays about: "Karin Pohl"

Found 1 essay containing the words Karin Pohl.

  1. 1. Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Karin Pohl; [2018]
    Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; besiktning; anläggning; byggprocess; utemiljö; byggherre; projektering; entreprenad;

    Abstract : Under hela byggprocessen sker olika typer av kvalitetsarbete. Med avstamp i sökning efter en entydig definition av begreppet kvalitet inom byggprocessen påbörjas en undersökning om hur de olika parterna i byggprocessen arbetar med kvalitetssäkring. READ MORE