Essays about: "Karin Rydberg"

Found 1 essay containing the words Karin Rydberg.

  1. 1. To look at the painful body. Body image in people with persistent pain

    University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Author : Ludwig Linder; Karin Rydberg; [2017]
    Keywords : body image; body awareness; persistent pain; qualitative research; kroppsuppfattning; kroppsmedvetenhet; långvarig smärta; kvalitativ forskning;

    Abstract : .... READ MORE