Essays about: "Karl Falk"

Found 1 essay containing the words Karl Falk.

  1. 1. Emergency Arbitration – An examination of the SCC solution

    University essay from Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Author : Karl Falk; [2011-01-31]
    Keywords : Processrätt;

    Abstract : Arbetet är skrivet inom det internationella skiljedomsfältet och tar upp den nya typ av skyddsförfarande som kallas emergency arbitration. Det behandlar vad emergency arbitration är, vad det har för rötter, och hur olika skiljedomsinstitutioner valt att implementera regler runt förfarandet. READ MORE