Essays about: "Karl Jonsson"

Found 5 essays containing the words Karl Jonsson.

 1. 1. Machine learning and system administration : A structured literature review

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Karl Jonsson; [2020]
  Keywords : Intrusion Detection systems; IDS; Machine Learning; Anti-virus; Anti-malware; malware;

  Abstract : Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur. READ MORE

 2. 2. CRPD in Cambodia - Effectiveness of Inclusion through Affirmative Action in Employment

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Karl Jonsson; [2019]
  Keywords : labour law; human rights; persons with disabilities; affirmative action; Cambodia; CRPD; Law and Political Science;

  Abstract : Efter ett våldsamt förflutet, med såväl invärtes som utvärtes konflikter så lämnades Kambodja att se hela sin statsapparat falla i spillror. Detta försatte landet i ett tillstånd som bär kvar sina spår än idag, där dess offentliga verksamhet lider av svaga institutioner och korruption, vilket i sin tur har lett till ett försvårande av att genomdriva och upprätthålla rättsliga regleringar. READ MORE

 3. 3. Export processing zones and the influence of the state: About export processing zones in Bangladesh

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Karl Jonsson; [2014-06-30]
  Keywords : ;

  Abstract : This paper analyzes the characteristics and the performance of the Export Processing Zones inBangladesh to bring a broader understanding of the Export Processing Zones, in relation tothe globalization and the state’s influence.The paper answers the question if the state’s ability to exercise control has changed,increased, declined or been made possible by the Export Processing Zones and examinesdifferent views of state control related to the question. READ MORE

 4. 4. Multiple Phase Hele-Shaw Flows

  University essay from KTH/Matematik (Avd.)

  Author : Karl Jonsson; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : A one phase Hele-Shaw flow, described by a domain D(t) (t represents time) in the plane is the flow of a liquid injected at a constant rate in the separation between two narrowly separated parallel planes. This thesis deals with the formulation and proof of existence for a multiple phase Hele-Shaw flow in arbitrary dimension R^n exhibiting separation of the phases. READ MORE

 5. 5. Långsiktsplanering med geografiska hänsyn : en studie på Bräcke arbetsområde, SCA Forest and Timber

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karl Gustafsson; [1998]
  Keywords : Planering; Geografi; Hänsyn; Bräcke; Område; SCA;

  Abstract : skogsföretagens långsiktigt strategiska planering sker idag i de flesta fall med Indelningspaketet (IPAK). För överföringen från strategisk till operativ och objektsorienterad planering finns ingen vedertagen rutin. READ MORE