Essays about: "Karl Larsson"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Karl Larsson.

 1. 1. Influence of nitrocarburization on the thermomechanical fatigue properties of ductile iron for exhaust components : Analysis and comparisons of TMF-properties

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Karl Larsson; [2019]
  Keywords : Thermo-mechanical fatigue; low cycle fatigue; thermal strain; ductile cast iron; nitrocarburizing;

  Abstract : New stricter environmental legislation requires lower emissions and fuel consumption of automotive engines. Therefore the fuel efficiency must be increased but this leads to higher loads in the engine. As for the exhaust system it is affected by higher thermomechanical loads. READ MORE

 2. 2. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karl Larsson; [2019]
  Keywords : ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Abstract : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. READ MORE

 3. 3. Digitization in ArcGIS, QGIS and MapInfo. A systematic survey and recommendation of program.

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Karl Larsson; [2018]
  Keywords : QGIS; ArcGIS; MapInfo; GIS; Utvärdering;

  Abstract : Idag är det mycket vanligt att använda och förlita sig på GIS-programvaror inom byggsektorn. Det finns flera alternativ att välja mellan som QGIS, ArcGIS, MapInfo, GRASS GIS, Surfer och Maptitude men om man inte redan är välbekant med området eller programmen är det svårt att veta hur dom skiljer sig åt och vad man kan förvänta sig. READ MORE

 4. 4. Prerequisites for a generic rear seat test rig

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Author : Ida Fransén; Karl-Johan Larsson; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Mobile Devices in Business Intelligence

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Author : Karl Larsson; [2013]
  Keywords : Business Intelligence; Microsoft BI; QlikView; SAP Business Objects;

  Abstract : With mobile solutions becoming more requested in the IT world, Business Intelligence is no different. This thesis examines and tests the mobile solutions for Microsoft BI, QlikView and SAP Business Objects to see if it can be used by the Sandvik Group. READ MORE