Essays about: "Karl Reinholdsson"

Found 1 essay containing the words Karl Reinholdsson.

  1. 1. Effects of early and late procurement of installations service

    University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

    Author : Sadio Mohamed; Karl Reinholdsson; [2015]
    Keywords : sen upphandling; tidig upphandling; planering; lönsamhet; kvalitet; arbetsmiljö; arbetsklimat; VVS; isolering; installationsentreprenörer; underentreprenörer; byggprocessen; projektering; produktion; ÄTA;

    Abstract : I byggbranschen idag är det vanligt att upphandling av installationsentreprenader oftast sker vid produktionsskedet. Denna typ av upphandling har av installatörer ansetts vara sen då det oftast medför sämre möjlighet till god planering för installationsentreprenaden där bristerna leder till ändrings- och tilläggsarbeten. READ MORE