Essays about: "Karl-Johan Fabo"

Found 2 essays containing the words Karl-Johan Fabo.

 1. 1. Screening of early root growth characteristics in seedlings of Nordic spring barley : utilization of hydroponics and GWAS for identification of QTLs and candidate genes for root traits

  University essay from SLU/Dept. Of Plant Breeding

  Author : Karl-Johan Fabo; [2021]
  Keywords : spring barley; plant breeding; root growth; early vigor; seminor roots; GWAS; QTL; quantitative traits; quantitative genetics; marker-assisted breeding; hydroponics;

  Abstract : In the Nordic countries, the cultivation of barley (Hordeum vulgare L.) has a long history, and as one of the major cereals in the world, barley is of global importance for food security. The world population is growing, which naturally will increase demands for agricultural outputs. READ MORE

 2. 2. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE