Essays about: "Karolin Jönsson"

Found 2 essays containing the words Karolin Jönsson.

 1. 1. Outsourcing Asylum: The EU Disembarkation Centers Proposal

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Karolin Jönsson; [2019]
  Keywords : EU law; International law; Asylum; Non-refoulement; Integrated Border Management; Jurisdiction; Law and Political Science;

  Abstract : Denna uppsats har undersökt den externa utvecklingen av EUs asylpolicy. Uppsatsen har beskrivit att EUs Asylsystem, the Common European Asylum System (CEAS), har allt sedan sitt upprättande varit baserad på idén om att en förstärkning av EUs yttre gränser är en förutsättning för upprätthållandet av ett inre gemensamt område utan interna gränser. READ MORE

 2. 2. Jurisdictional Immunities of the State - The Balance Between State Immunity and Jus Cogens

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Karolin Jönsson; [2017]
  Keywords : Public International Law; State immunity; Jus cogens; International Court of Justice; Law and Political Science;

  Abstract : The jurisdictional immunity of states in cases concerning serious human rights violations has been extensively discussed in the international legal debate, and has given rise to conflicting judicial decisions by courts of various jurisdictions. While serious human rights violations constitute breaches of peremptory norms, jus cogens, from which no derogation is permitted, the law of state immunity is said to constitute a procedural bar to the exercise of jurisdiction by national courts. READ MORE