Essays about: "Karolina Brandt"

Found 1 essay containing the words Karolina Brandt.

  1. 1. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2018]
    Keywords : risktagande; kreativitet; utmaning; säkerhetskrav; säkerhetskrav;

    Abstract : Det här arbetet avhandlar ämnet bygglek i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. Att leka är en essentiell del av att vara barn. Det är genom leken barn kommunicerar och får möjligheten att lära sig om livet. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste tjugo åren, samtidigt som städerna växer och blir allt tätare. READ MORE