Essays about: "Karoline Jacobsson"

Found 2 essays containing the words Karoline Jacobsson.

 1. 1. Samband mellan hälsa, temperament och prestation hos svenskt varmblod (SWB)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Karoline Jacobsson; [2014]
  Keywords : SWB; hästar; prestation; hälsa; gångarter; hoppförmåga; benställning;

  Abstract : I dag är konkurrensen stor inom ridsporten och kraven på att hästarna ska fungera och prestera på toppnivå ökar. För att den Svenska varmblodiga hästen (SWB) ska vara konkurrenskraftig krävs ett effektivt avelsarbete. READ MORE

 2. 2. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus hos häst : zoonotisk smittspridning, riskfaktorer och förebyggande åtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karoline Jacobsson; [2011]
  Keywords : Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; häst; zoonotisk smittspridning; riskfaktorer; förebyggande åtgärder;

  Abstract : .... READ MORE