Essays about: "Kartläggning"

Showing result 1 - 5 of 295 essays containing the word Kartläggning.

 1. 1. Distributed Decentralised Visual SLAM for Multi-Agent Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Srihaarika Vijjappu; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : A key challenge in multi robot systems is performing distributed SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). The aim of this thesis is to be able to perform visual SLAM in a decentralised manner across multiple autonomous agents while minimising the inter-agent communication bandwidth requirement. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 3. 3. Decarbonization of the building sector : A systematic map of the roadmaps, strategies and action plans for Net-zero and Net-positive energy buildings around the world

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Ajay Kumar Korpal; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Buildings account for 36% of global final energy consumption and almost 40% of total direct and indirect CO2 emissions (IEA, 2019). Net Zero Energy Buildings (NZEB) are an option to reduce both energy consumption and environmental emissions from the building sector. READ MORE

 4. 4. Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Julia Nilsson; [2020]
  Keywords : Rotexudat; abiotiska faktorer; respons; stress; kostnader; primära metaboliter; inducerat växtförsvar;

  Abstract : I växtproduktion används idag både kemiska bekämpningsmedel och biologiska strategier för att skydda den odlade kulturen från angrepp av olika slag. Men utöver den externa hjälpen från oss människor har växter en egen förmåga att försvara sig mot de hot som finns omkring dem. READ MORE

 5. 5. Estimating the probability of levee failure for flood risk mapping : An application to Paglia River

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Theodora Neromylioti; [2020]
  Keywords : Levee failure; inner erosion; piping; backward erosion; seepage; probability of failure; fragility curves; time-dependent failure; hydraulic modelling; flood risk; flood inundation; HEC-RAS;

  Abstract : Climate change results to more extreme and frequent flood events that induce extra risk to flood protection structures such as levees. Thus, estimation of the probability of levee failure is of utmost importance when it comes to structural safety and flood risk assessment. READ MORE