Essays about: "Kartläggning"

Showing result 1 - 5 of 253 essays containing the word Kartläggning.

 1. 1. Assessing evolution of ice caps in Suðurland, Iceland, in years 1986 - 2014, using multispectral satellite imagery

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Alicja Miodonska; [2019]
  Keywords : remote sensing; multispectral satellite imagery; Landsat; Iceland; glaciers; ice caps; Geography; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The study focuses on the application of multispectral satellite imageries in glaciological studies. It aims to assess how the Icelandic glaciers have evolved over the last decades (from the 1980s to 2014). The study area covers Mýrdalsjökull and Eyjafjallajökull ice caps located in Suðurland, Iceland. READ MORE

 2. 2. Urban form, public life and social capital : a case study of how the concepts are related in Calabria, Italy

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Sofia Huldt; [2019]
  Keywords : Urban planning; social capital; public life; Calabria;

  Abstract : The aim of this thesis isto investigate the urban structure of two Italian towns based upon physicalstructure and social function. The towns are Bova and Bova Marina in theancient Greek part of Calabria, Area Grecanica. READ MORE

 3. 3. Agile Project Portfolio Management Challenges

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : OLIVER BACK; EMIR ISAKOVIC; [2018]
  Keywords : Project Portfolio Management; Agile; Product Development; Hantering av Projektportfölj; Agil; Produktutveckling;

  Abstract : Globalization allows companies to reach a larger customer base and to focus on niche markets, driving specialization. Conversely, it also lets customers choose from a wider array of options on any given market, which all together leads to increased competition. READ MORE

 4. 4. Management of ergonomic aspects in early design phases using virtual reality : Mapping of ergonomic aspects in early design phases, How would mordern technology like VR be used?

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Ponthus Niemand; Aya Saladdin; [2018]
  Keywords : Ergonomics; Virtual reality; Early design; Assembly; Virtual prototype; ESI-Group; IC.IDO; Ergonomi; Virtuell verklighet; Skenbar verklighet; Konstruktionsanalys; Montering; Virtuell prototyp; ESI-Group; IC.IDO;

  Abstract : Volvo Group är ett av världens ledande tillverkare av bland annat lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer. Volvo Group äger totalt 10 olika märken, dessa är: Volvo Trucks, UD Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks, Group Trucks Asia & JVs, Volvo Construction Equipment, Volvo Bus, Volvo Penta, Volvo Financial Services och Governmental Sales. READ MORE

 5. 5. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Johanna Schroeder; [2018]
  Keywords : entita; mindre hackspett; taggbock; bokblombock; GIS; habitatmodell;

  Abstract : Det intensiva brukandet av svenska skogar har inneburit att många arter missgynnats och hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogslandskapet. Sverige har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och ett verktyg i detta arbete är att jobba med grön infrastruktur. READ MORE