Essays about: "Katarina Svensson"

Found 5 essays containing the words Katarina Svensson.

 1. 1. Applicability of Planetary Boundaries to improve Sustainability Performance at Companies : A Case Study at Sandvik Materials Technology

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Katarina Svensson; [2018]
  Keywords : Planetary boundaries; Companies; Corporate Environmental Performance;

  Abstract : Frågor kopplade till ekologisk hållbarhet i företagssammanhang (både i forskning och inom företagsvärlden) har historiskt inte haft speciellt mycket gemensamt med forskning om ekosystem och miljöprocesser. Styrning av affärsverksamhet för att uppnå ekologisk hållbarhet är typiskt fokuserad på linjära företags eller industri-specifika miljöproblem. READ MORE

 2. 2. Energy Optimization of Hydraulic Systems : An investigation of energy-efficient designs for hydraulic systems

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Author : Tobias Emnerud; Katarina Svensson; [2011]
  Keywords : ;

  Abstract : An investigation of the global energy consumption debate confirms the complexity of the global environmental issues, the severity of the impact in developing countries and the major efforts that is required to discourse this development. Electricity production is the largest growing source of CO2- emissions, mainly due to the expansion of coal power plants in China and India. READ MORE

 3. 3. Trädgården i bloggosfären : blogg och landskapsarkitektur, i ett samhälle alltmer influerat av populärkultur.

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Katarina Svensson; [2009]
  Keywords : blogg; trädgårdsdesign; landskapsarkitektur; populärkultur; internet; kommunikation; media; blog; garden design; landscape architecture; popular culture; communication;

  Abstract : Dagens huvudrubrik: Den nya trädgårdstrenden är här! Medietrenden är tydlig; trädgården har blivit populärkultur och via tidningarnas löpsedlar, tv, inredningsmässor etc. letar den sig ut till en allt bredare publik. READ MORE

 4. 4. Röda Korsets tidning – : Sändarstrategier för att väcka intresse och offervillighet

  University essay from Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Author : Katarina Lif Pikas; [2007]
  Keywords : Röda Korset; Röda Korsets tidning; Vårt Röda Kors;

  Abstract : AbstractTitle: The Red Cross paper – sender strategies used to create interest and will to sacrifice. (Röda Korsets Tidning – Sändarstrategier för att väcka intresse och offervillighet)Number of pages: 56 (86 including enclosures)Author: Katarina Lif PikasTutor: Göran SvenssonCourse: Media and Communication studies DPeriod: Spring 2006University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala UniversityPurpose/Aim: The main purpose of the essay is to examine how the writers of the Red Cross paper try to establish a relationship to the reader. READ MORE

 5. 5. Intellectual Capital in the evaluation process

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Katarina Paulin; Karin Bengtsson; Maria Svensson; [2003]
  Keywords : Intellectual Capital; Intangible Asssets; non-finacial information; evaluation; external stakeholders; banks; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Abstract : Problem formulation: Traditional accounting and financial reports do not provide sufficient information today. New reports like the Intellectual Capital Statements are one answer to this problem. They systematically report on Intangible Assets that create value in the company. READ MORE