Essays about: "Kent Mathiasson"

Found 1 essay containing the words Kent Mathiasson.

  1. 1. Cetirizin och ciklosporin : en jämförelse av behandlingseffekt vid atopisk dermatit på hund

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Kent Mathiasson; [2017]
    Keywords : atopisk dermatit; cetirizin; ciklosporin; hund; atopic dermatitis; cetirizine; cyclosporine; canine; dog; dogs;

    Abstract : Atopisk dermatit (AD) benämns som en multifaktoriell sjukdom vars orsaker inte är helt klarlagda, men en genetisk bakgrund misstänks. AD är en vanligt förekommande sjukdom hos både människa och hund och med liknande symtom. READ MORE