Essays about: "Kerstin Jurlander"

Found 1 essay containing the words Kerstin Jurlander.

  1. 1. “Wash your hair and keep a lemon” -The experience of menstruation among adolescent girls in South India, "Tvätta ditt hår och bär med en citron" - Tonårstjejers upplevelse av menstruation i Södra Indien

    University essay from Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Author : Kerstin Jurlander; [2012]
    Keywords : menstruation; India; Tamil Nadu; hinduism; NGO; initiation rite; adolescent girls;

    Abstract : Syftet med uppsatsen är att ge en förståelse för hur tonårstjejer på landsbygden i Tamil Nadu i södra Indien upplever menstruation. Aspekter som tillgång på information, hygien och traditionella sedvänjor diskuteras. Initiationsriterna som hålls för alla flickor kopplas till ritualteori av Turner, Bell, Rappaport, Staal med flera. READ MORE