Essays about: "Khawaja Muhammad Asad Farooq"

Found 1 essay containing the words Khawaja Muhammad Asad Farooq.

  1. 1. A Study of Cross-Cultural Decision-Making Processes in M&A’s

    University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management)

    Author : Khawaja Muhammad Asad Farooq; Sana Ayubi; [2010]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE