Essays about: "Kinnekulle"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Kinnekulle.

 1. 1. Gränsöverskridande samverkan i biosfären : samverkansprocesser i två biosfärområden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Leonie Tidlund; [2020]
  Keywords : samverkan; legitimitet; biosfärområde; Östra Vätterbranterna; Vänerskärgården med Kinnekulle;

  Abstract : Samverkan är en central del i arbetet mot en hållbar utveckling, för att konkreta för-ändringar ska kunna ske på lokal nivå. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling som fungerar som en samverkansplattform som samlar de lokala aktörer som kan och vill verka för en hållbar utveckling inom området. READ MORE

 2. 2. The content, chemical state and accumulation of vanadium in a drill core of Alum shale from Kinnekulle

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Niklas Gunnarsson; [2019]
  Keywords : Alum Shale Formation; Alum shale; Kinnekulle; Vanadium; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Abstract : Exploitation of alum shale is a controversial subject in Sweden due to the history of pollution of the environment and groundwater, from past mining industries. The extraction of vanadium from alum shale is no different. Nevertheless the metal is a valuable resource used in tools, building, industries and aerospace materials. READ MORE

 3. 3. A palynological study across the Ordovician Kinnekulle bentonite, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Johan Nordas; [2015]
  Keywords : Acritarch; bentonite; Ordovician; Borenshult-1; Sweden; Kinnekulle; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : A palynological analysis across the Ordovician (Sandbian) Kinnekulle bentonites in south Central Sweden has been performed. The sedimentary successions were recovered from the Borenshult -1 drillcore in the Motala area, south central Sweden. The lithology is dominated by mudstones and two thick bentonite beds. READ MORE

 4. 4. Chrome spinel grains from the Komstad Limestone Formation, Killeröd, southern Sweden : a high-resolution study of an increased meteorite flux in the Middle Ordovician

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Ellinor Martin; [2014]
  Keywords : chrome spinel; fossil meteorites; Komstad Limestone; winonaites; Middle Ordovician; carbonate sedimentology; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : I mellersta ordovicium var inflödet av kosmiskt material till jorden högre än idag, i sviter-na efter uppbrytningen av den L-kondritiska asteroidkroppen i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, vilket beri-kade den forna havsbottnen med meteoriter och kosmiskt damm. Komstadformationen i Killeröd, Skåne, innehåller ett lager särskilt rikt på L-kondritiska kromitkorn vilket indikerar en hög grad av kondensation. READ MORE

 5. 5. From red to grey and back again : a detailed study of the lower Kundan (Middle Ordovician) 'Täljsten' interval and its enclosing strata in Västergötland, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Anders Lindskog; [2010]
  Keywords : täljsten; lithology; faunal changes; Lanna Limestone; Holen Limestone; Kinnekulle; Hällekis; Thorsberg; Ordovician; Sweden; lannakalkstenen; holenkalkstenen; mellanordovicium; Sverige; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Lithologic and faunal characteristics of the anomalous lower Kundan (Darriwilian, Middle Ordovician) 'Täljsten' limestone interval and its enclosing strata have been studied at Kinnekulle (Västergötland, south-central Sweden). A 2.6 m thick rock succession has been sampled, resulting in thin-sections and acid-insoluble residues. READ MORE