Essays about: "Kirsti Brunila"

Found 1 essay containing the words Kirsti Brunila.

  1. 1. Planeringsfasens betydelse för tillgänglighetsanpassad utemiljö : för LSS- och äldreboenden

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Kirsti Brunila; [2019]
    Keywords : projektering; LSS boenden; äldreboenden; utemiljö; tillgänglighetsanpassad;

    Abstract : Fler äldre -och LSS boenden byggs i våra städer. Brukarna som bor i dessa boenden ska ha möjlighet att vistas i utemiljön som finns tillgänglig i form av en trädgård. En grön miljö i detta sammanhang innebär en trädgård som består av buskar, träd, perennplanteringar, pergola, lekutrusning, bänkar mm. READ MORE