Essays about: "Kjell B.-E. Olsson"

Found 1 essay containing the words Kjell B.-E. Olsson.

  1. 1. Sea ice dynamics in time and space : based on upward looking sonar, satellite images and a time series of digital ice charts

    University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

    Author : Kjell B.-E. Olsson; [1992]
    Keywords : geography; physical geography; sea ice dynamics; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Efter ett förslag från Norsk Polarinstitutt (NPRI) utvecklades en ankrad, uppåttittande sonar (ULS) av Christian Michelsen Institut i Bergen. Genom att kombinera istjockleksdata från detta instrument med isdriftsdata, vanligtvis från ett par satellitbilder, kan man få en uppskattning av isvolymtransporten, inom ett lokalt område. READ MORE