Essays about: "Klara Elg"

Found 2 essays containing the words Klara Elg.

 1. 1. Barns möjlighet till medverkan i BKA-processen : exemplifierat genom Sylteskolan i Trollhättan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Arnås; Klara Elg; [2016]
  Keywords : barnkonsekvensanalys; BKA; barnkonventionen; barns rättigheter; barns perspektiv; barns medverkan; enkätundersökning; gåtur;

  Abstract : Under de två senaste decennierna har barn och unga börjat ses mindre och mindre som enbart blivande vuxna utan allt större värde har också satts på barndomens egenvärde. Barnen ses mer och mer som kompetenta och självständiga individer som besitter en expertkunskap om den egna utemiljön. READ MORE

 2. 2. Stadsodlingens plats och roll i staden : exempel från Göteborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Elg; [2014]
  Keywords : stadsodling; urban odling; hållbar utveckling; community garden; stadsnära odling; Göteborg; självorganisering; underifrånperspektiv; inriktningsdokument;

  Abstract : Stadsodling är ett aktuellt ämne och intresset har ökat de senaste åren, både i Sverige och i övriga världen. Allt fler människor bor och flyttar till större städer och befolkningsmängden ökar. Stadsodling kan genom sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter bidra till ett mer hållbart samhälle. READ MORE