Essays about: "Klimateffekter"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word Klimateffekter.

 1. 1. How soon is now? Exploring mitigation of short-lived greenhouse gases in the landscape of climate risk and policies on metrics

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Edwin Klint Bywater; [2020]
  Keywords : Global warming; GWP; GTP; methane; short-lived greenhouse gases; short-lived climate forcers; climate policy; climate risk; climate crisis; carbon pricing; climate negotiations; technocracy.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : In the collected efforts towards understanding earth’s climate system, and acting on climate change, the time dimension is of central importance. When humanity’s collected activity is carbon-neutral, and how the trajectory towards such a state might look, is a tough question to answer. READ MORE

 2. 2. Användningspotential av biokol i urban miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Östergren; [2019]
  Keywords : biochar; biokol; soil amendment; carbon sequestration; N2O; CH4; CO2; urban desification; pyrolysis; carbon sequestrstion; förtätning; urbana miljöer; kolsänka; pyolys; biokol i urbana miljöer;

  Abstract : 2016 uppskattades det att 54 % av världens populationer bor, arbetar och lever sina liv i städer eller urbana miljöer. I Sverige bor idag 85 % av befolkningen i tätorter jämfört med att 90% av befolkningen bodde på landsbygden på 1800-talet. READ MORE

 3. 3. Climate-resilient cities: A comparative study of climate adaptationstrategies in Botkyrka and Ekerö municipalities

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Deborah Aringo; [2018]
  Keywords : Resilient cities; Climate impacts; Climate adaptation approaches; Adaptation challenges; Municipalities; Climate change; Motståndskraftiga städer; Klimateffekter; Klimatanpassningsmetoder; Anpassningsutmaningar; Kommuner; Klimatförändringar;

  Abstract : This thesis research investigates and contributes to increased knowledge on municipalities’ approaches to climate adaptation and associated challenges that slow down or hinder climate adaptation approaches in cities. The Stockholm region has experienced climate change and impacts of severe floods, heat waves, storms, sea level rise, forest-fire outbreaks, erosion and landslides. READ MORE

 4. 4. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling : en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Clara Södergren; [2016]
  Keywords : certifiering; LEED Neigborhood Development; LEED certifiering; bygg- och fastighetsbranschen; hållbar stadsutveckling; klimatförändringar; klimatanpassning; Östra Sala backe;

  Abstract : Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av världens negativa miljö- och klimatpåverkan i form av bland annat växthusgasutsläpp. Med ökad urbanisering samt behov av bostäder och verksamhetsutrymmen står städer inför stora utmaningar när det kommer till att nå en hållbar stadsutveckling. READ MORE

 5. 5. I vått och torrt : ett gestaltningsförslag med naturen som meddesigner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Osvalder; [2013]
  Keywords : klimatanpassning; ny vildhet; översvämning; urban; Helsingborg; H projektet; Bredgatan; dagvatten gestaltning; attityder;

  Abstract : Världen idag förväntas möta stora förändringar i klimatet. Följdeffekterna är många och leder exempelvis till havsnivåhöjningar och intensivare regn. Ökade och varierande mängder vatten i urbana miljöer är en följdeffekt av detta vilket i vissa fall leder till översvämningar. READ MORE