Essays about: "Knäckesjuka"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word Knäckesjuka.

 1. 1. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jakob Rehult; [2019]
  Keywords : rotskott; högstubbe; knäckesjuka;

  Abstract : Pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) often affects young Scots pine (Pinus sylvestris) plants and causes quality and growth reductions. The attacks have negative economic consequences in commercial forestry. The alternate host for Pine twisting rust is Aspen (Populus tremula). READ MORE

 2. 2. Brandhårdhetens påverkan på knäckesjukans omfattning på brandfältet i Sala

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Sundström; [2018]
  Keywords : brandhårdhet; knäckesjuka; asp; Salabrännan; viltbete; fire severity; Pine twisting rust; aspen; the Sala fire; ungulate browsing;

  Abstract : Knäckesjuka (Melampsora pinitorqua) är en skoglig skadegörare som orsakar skador på ung tall (Pinus sylvestris). Svampen värdeväxlar mellan asp (Populus tremula) och tall för att fullborda sin livscykel. Tidigare studier visar en tydlig korrelation mellan hård brandhårdhet och kraftig lövetablering efter brand. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av markberedning och plantering på SCA:s mark i Norrland 1998-2001 : föryngringsresultat efter 10 år

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Söderbäck; [2012]
  Keywords : högläggning; harvning; planteringspunkt; vitalitet; tillväxt; tall; gran; contorta; mounding; disc trenching; planting spot; vitality; growth; Scots pine; Norway spruce; Lodgepole pine;

  Abstract : Maskinell markberedning följt av manuell plantering är den vanligaste föryngringsrutinen efter en föryngringsavverkning i Sverige. Många av de forskningsrön som dagens markberednings- och planteringsinstruktioner bygger på är baserade på äldre fältexperiment. READ MORE

 4. 4. Infection rate of pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) in Scots pine (Pinus sylvestris) regenerations with retained aspens (Populus tremula) : evaluation of the importance of large aspen trees compared to aspen sprouts

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Åsa Fjellborg; [2009]
  Keywords : pine twisting rust; Melampsora pinitorqua; European aspen; Populus tremula; Scots pine; Pinus sylvestris; rust disease; pine regeneration; forest pathology;

  Abstract : Rostsvampen knäckesjuka (Melampsora pinitorqua) är en allvarlig skadegörare i tallungskogar i Sverige. Svampen värdväxlar mellan inhemsk tall (Pinus sylvestris) och asp (Populus tremula). De tydligaste symptomen är böjda eller avbrutna skott i de övre grenvarven i tallarnas krona. READ MORE

 5. 5. Är förekomst av knäckesjuka i tallföryngringar mindre på stora naturvårdsaspar än på aspsly?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Maja Löfstrand; [2009]
  Keywords : Knäckesjuka; Melampsora pinitorqua; Sporspridning; Naturvårdsasp; Populus tremula; Uredosporer; Teleutosporer; Rostsvampar;

  Abstract : Pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) is a parasitic rust fungus found all across Sweden causing damage resulting in lower quality and reduced tree growth in pine stands. In Sweden, the fungus is dependent on two alternate hosts; European aspen (Populus tremula) and Scots pine (Pinus sylvestris). READ MORE