Essays about: "Knutpunkt"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Knutpunkt.

 1. 1. Vibration reduction over junctions in buildings

  University essay from KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Author : Alexander Forsberg; Aras Wali; [2021]
  Keywords : Vibration reduction; Junction; Building acoustics; Vibrations minskning; Knutpunkt; Byggnadsakustik;

  Abstract : Structure borne sound can travel multiple paths from one office to another and choosing to sound insulate a specific building element can be difficult since all the building elements are connected together and form a coupled system. The current approach by engineers when investigating transmission paths between spaces in a building is using a computer model and assuming that the junctions are firmly clamped or free. READ MORE

 2. 2. Tingvalla : en ny-gammal entré till Söderåsen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Christoffer Andersson; [2021]
  Keywords : gestaltningsförslag; transformation; infrastruktur; hållbarhet; entré; Söderåsen;

  Abstract : Efter hemesteråret 2020 eftersöker Söderåsens Nationalpark fler entréer för att kunna hantera den ökade besöksmängden. Detta arbete föreslår en ny sådan entré på Tingvalla i Åstorp då Tingvalla redan idag har strukturer på plats och således behöver man inte bygga nya sådana. READ MORE

 3. 3. FE-Modelling of a Joint for Cross-Laminated Timber

  University essay from Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Author : Linus Ekhagen; [2021]
  Keywords : cross-laminated timber; fe-modelling; continuum damage mechanics; fracture; korslimmat trä; fe modellering; skademekanik; brott;

  Abstract : Woodbe Engineering AB is a freshly started company that has developed a new type of joint for cross-laminated timber (CLT). The joint does not include any metallic fasteners, which improves sustainability, the ergonomics for the workers and time efficiency. READ MORE

 4. 4. En urban vattendelare : ett gestaltningsförslag för Rosendals torg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Molly Algeborg; [2021]
  Keywords : dagvattenhantering; blågrön infrastruktur; torg; stadsrum;

  Abstract : Som ett resultat av klimatförändringar sker en temperaturökning. Denna temperaturökning leder till en ökad nederbörd. Nederbörden förväntas också att bli kraftigare och allt mer vanligt förekommande i framtiden. I våra städer blir nederbörd till dagvatten. READ MORE

 5. 5. Automated Construction- Reinforcement : Lifting Prefabricated Reinforcement Cages

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Markus Pettersson; Andreas Larsson; [2021]
  Keywords : Tied rebar cage lift; Tied connection; Connecting rebars; Finite Element Modeling; Geometric to numerical model; Integration CAD and CAE; Lyft av najad armeringskorg; Najad knutpunkt; Sammanfogning av armering; Finita Element modellering; Geometrisk till numeriskmodell; Integration mellan CAD och CAE;

  Abstract : The construction industry is moving towards an increasingly industrial production and one step towards this is to use prefabricated rebar cages. A new concept is being tested where tied rebar cages are produced on the construction site by industrial robots. READ MORE