Essays about: "Komparativ rätt"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the words Komparativ rätt.

 1. 1. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Erik Rosberg; [2019]
  Keywords : The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. READ MORE

 2. 2. Citizenship in Return for Allegiance - A Study on the Facilitated Naturalization of Undocumented Stateless Persons in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Jennifer Kyllergård; [2018]
  Keywords : folkrätt; public international law; international law; komparativ rätt; comparative law; citizenship; nationality; naturalization; facilitated naturalization; acquisition; stateless; statelessness; stateless person; undocumented; undocumented stateless person; identity; identity requirement; passport; identity document; identity card; denaturalization; revocation of citizenship; revocation; deprivation; Sweden; United States of America; United States; U.S.; Swedish Citizenship Act; Immigration and Nationality Act; right to a nationality; human rights; U.S. Constitution; Bill of Rights; Law and Political Science;

  Abstract : Following the UNHCR:s launch of the #IBelong Campaign to End Statelessness by 2024 in November 2014, a Global Action Plan to End Statelessness: 2014 – 2024 was adopted urging states to undertake ten actions to end statelessness, including to facilitate the naturalization of stateless migrants. While the facilitated naturalization of stateless persons would certainly reduce the occurrence of statelessness and its consequences, states remain reluctant to lower the standards of naturalization for stateless persons for various reasons. READ MORE

 3. 3. What are we protecting? - A study of the Swedish regulation of deal protection arrangements

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Marcus Gustavsson; [2018]
  Keywords : associationsrätt; bolagsrätt; company law; law and economics; aktiemarknadsrätt; stock exchange law; comparative law; komparativ rätt; företagsförvärv; takeover; m a; aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Abstract : The thesis evaluates and examines the effects of the Swedish regulation of deal protection arrangements by looking to the impact of the provision on the Swedish capital market and target shareholders. The foundations of the Swedish takeover regulation are examined by presenting and arguing the relevant provisions in, and relationship between, stock exchange law, corporate law and EU law. READ MORE

 4. 4. Outsourcing Responsibility - The developments of the doctrine of limited liability concerning multinational corporations and human rights violations

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Paulina Bolton; [2018]
  Keywords : mänskliga rättigheter; human rights law; associationsrätt; corporate law; komparativ rätt; comparative law; ansvarsfrihet; limited liability; principle of separate entities; Law and Political Science;

  Abstract : Offer för brott mot mänskliga rättigheter orsakade av multinationella företags aktiviteter möter stora rättsliga luckor och hinder när de försöker utkräva kompensation för skador. Bolagsrätten som täcker dessa situationer har inte ännu anpassats till förändringarna som den globaliserade världen inneburit, och de komplexa strukturerna som multinationella företag består av idag. READ MORE

 5. 5. The legal status of polygamy in England and Germany - a comparison - Domicile v. Nationality

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Michelle Rinaldo Iversen; [2017]
  Keywords : Private international law; comparative law; family law; polygamy; Law and Political Science;

  Abstract : Polygamy is a marriage institution that is practiced in many parts of the world. In most western countries polygamy is prohibited and the legal systems are based on the principle of monogamy. READ MORE