Essays about: "Komparativ rätt"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words Komparativ rätt.

 1. 1. Citizenship in Return for Allegiance - A Study on the Facilitated Naturalization of Undocumented Stateless Persons in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Jennifer Kyllergård; [2018]
  Keywords : folkrätt; public international law; international law; komparativ rätt; comparative law; citizenship; nationality; naturalization; facilitated naturalization; acquisition; stateless; statelessness; stateless person; undocumented; undocumented stateless person; identity; identity requirement; passport; identity document; identity card; denaturalization; revocation of citizenship; revocation; deprivation; Sweden; United States of America; United States; U.S.; Swedish Citizenship Act; Immigration and Nationality Act; right to a nationality; human rights; U.S. Constitution; Bill of Rights; Law and Political Science;

  Abstract : Following the UNHCR:s launch of the #IBelong Campaign to End Statelessness by 2024 in November 2014, a Global Action Plan to End Statelessness: 2014 – 2024 was adopted urging states to undertake ten actions to end statelessness, including to facilitate the naturalization of stateless migrants. While the facilitated naturalization of stateless persons would certainly reduce the occurrence of statelessness and its consequences, states remain reluctant to lower the standards of naturalization for stateless persons for various reasons. READ MORE

 2. 2. The legal status of polygamy in England and Germany - a comparison - Domicile v. Nationality

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Michelle Rinaldo Iversen; [2017]
  Keywords : Private international law; comparative law; family law; polygamy; Law and Political Science;

  Abstract : Polygamy is a marriage institution that is practiced in many parts of the world. In most western countries polygamy is prohibited and the legal systems are based on the principle of monogamy. READ MORE

 3. 3. Vallmaskiners ekonomiska livslängd : underhållskostnadens inverkan på reinvesteringstidpunkten

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl Johnsson; Henrik Karlsson; Ellen Weidman; [2014]
  Keywords : Vallmaskiner; underhållskostnad; ekonomisk livslängd; läglighetseffekt;

  Abstract : Högre driftskostnader och lägre avräkningspris på mjölk har gjort att lönsamheten inom svensk mjölkproduktion har sjunkit. Genom grovfoder, exempelvis ensilage, får mjölkkorna den största delen av sitt dagliga näringsbehov. För att korna ska hålla en hög produktivitet måste grovfodret ha rätt kvalitet. READ MORE

 4. 4. Post-sale Restrictions & Exhaustion of Intellectual Property Rights. An Analysis of Post-Sale Restrictions in the EU: Their Effects on Exhaustion and Enforceability between the Contracting Parties

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Marielle Lindgren; [2014]
  Keywords : förmögenhetsrätt; EU-rätt; avtalsrätt; civilrätt; immaterialrätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; rättsekonomi; konsumtion; contract law; civil law; EU law; intellectual property law; comparative law; competition law; law and economics; exhaustion; first-sale doctrine; conditional sale doctrine; post-sale restrictions; Law and Political Science;

  Abstract : Konsumtion av rättigheter är en mycket viktig princip för den fria rörligheten för varor och även för en fungerande marknadsekonomi. Konsumtion innebär att immateriella rättigheter i ett fysiskt exemplar konsumeras vid en överlåtelse av äganderätten till exemplaret som innehåller eller bär på rättigheten. READ MORE

 5. 5. The Role of the Judiciary in Climate Change Action - A Comparative Analysis of EU and US Jurisprudence

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Sanna Keivanlo; [2013]
  Keywords : EU-rätt; EU law; comparative law; komparativ rätt; Law and Political Science;

  Abstract : Årtionden efter att internationella klimatförhandlingar inleddes tampas världen fortfarande med den grundläggande frågeställningen hur klimatåtgärder skall mobiliseras. Samtidigt stiger kostnaderna till följd av vår passivitet. READ MORE