Essays about: "Koncentrationssvårigheter"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word Koncentrationssvårigheter.

 1. 1. Hörselskador hos tjänste- och jakthundar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Nellie Rosenwall; [2020]
  Keywords : dövhet; hund; hörselnedsättning; hörselskada; ljudexponering;

  Abstract : Hörselnedsättning är en av de vanligare kroniska åkommorna hos människor. Individer som utsätts för höga ljud kan få permanenta hörselskador. READ MORE

 2. 2. Microstructural Brain Damage in Patients with SLE: An Analysis using Automated Segmentation of Nerve Tracts from Diffusion MRI

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Anna Wikström; [2020]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Systemic Lupus Erythematosus, SLE, is a disease with a large variation of symptoms. Some patients have neuropsychiatric symptoms, such as cognitive dysfunction and epilepsy. The classification of patients into NPSLE, with neuropsychiatric symptoms, and non-NPSLE, without these symptoms, is uncertain. READ MORE

 3. 3. Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Olof Olterman Arvidsson; [2018]
  Keywords : barn; lekparker; utemiljöer; Uppsala; växtmaterial;

  Abstract : Lika väl som vi vuxna mår bra av att vistas i gröna utemiljöer gör även barn det. Forskning visar att risken för barn att drabbas av stress och koncentrationssvårigheter minskar vid utevistelse och de gröna utemiljöerna är även stimulerande och viktiga ur ett lärande samt utvecklande perspektiv. READ MORE

 4. 4. Inverkan av urbana grönområden på människors hälsa : en systematisk litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Sjetne; [2015]
  Keywords : psykisk hälsa; fysisk hälsa; aktivitet; effekter; stadsmiljö; evidens;

  Abstract : Both mental and physical ill health, population and urbanization is increasing both in the world and in Sweden. These are challenges that politicians and city planners in today's society should take into account when it is expected to cause problems in the future regarding the economy and human health. READ MORE

 5. 5. School in Mariehäll : Elementary school in the new residential area Annedal

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Malin Ahlgren Bergman; [2013]
  Keywords : School; Elementary school; Daycare; Mariehäll; Annedal; Stockholm; Architecture; Concentration; Difficulties concentrating; Learning; Suburb; Skola; Grundskola; Förskola; Mariehäll; Annedal; Stockholm; Arkitektur; Inlärning; Koncentration; Koncentrationssvårigheter; Förort;

  Abstract : An elementary school in the Stockholm suburb Mariehäll, for children aged 6-11 as well as a daycare centre. The school will cater to approximately 700 students and a centre for art and culture, which will be available to the public. The school is located in the new residential area Annedal, adjacent to the local park and Bullerbytorget. READ MORE