Essays about: "Kondwelan James Tembo"

Found 1 essay containing the words Kondwelan James Tembo.

  1. 1. Hur matematikundervisning som har vardagliga samband påverkar elevernas lärande

    University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Author : Kondwelan James Tembo; [2020]
    Keywords : everyday connection; interest; mathematics teaching; motivation; understanding; intresse; matematikundervisning; motivation; lärande; vardagsanknytning;

    Abstract : Denna studie fokuserar på problemet där flesta elever tappar intresse, motivation och lust att lära sig matematik eftersom de upplever att det är ett svårt ämne. Syftet med detta arbete å andra sidan är att undersöka om hur matematikundervisning som har vardagliga samband påverkar elevernas lärande. READ MORE