Essays about: "Konkursförvaltning"

Found 1 essay containing the word Konkursförvaltning.

  1. 1. Redovisningskonsultens och revisorns betydelse för information i förvaltarberättelser vid konkurs : en studie utifrån revisionspliktens avskaffande

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Joel Sitbon; [2016]
    Keywords : Förvaltarberättelse; Konkursförvaltning; Revisionsplikt;

    Abstract : När ett företag går i konkurs ska en konkursförvaltare anlitas för avveckling av gäldenärens verksamhet. Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen. READ MORE