Essays about: "Konsultföretag"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word Konsultföretag.

 1. 1. Viability of Virtual Reality techniques in identifying environmental stressors on female employees in an IT workplace

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Rikard Almgren; Amin Harirchian; [2019]
  Keywords : VR; IT; Stress; Stressors; Virtual Reality; Unity; Female Employees;

  Abstract : Dagens IT-område är tungt mansdominerad trots att det arbetas med att introducera fler kvinnor till fältet och det arbetas för att behålla dessa kvinnliga anställda [2, 3, 5]. Denna forskning visar hur Virtual Reality (VR) tekniker kan användas som verktyg för att identifiera en av de faktorer som kan vara orsaken till att kvinnor lämnar, nämligen de fysiska miljöstressorerna som påverkar kvinnliga anställda inom IT-branschen. READ MORE

 2. 2. Diffusion of a Diffuse Concept

  University essay from Lunds universitet/Innovationsteknik

  Author : Clara Lindsjö; Tove Bolm Carlsson; [2018]
  Keywords : Industry 4.0; Barriers; Opportunities and Challenges; Food Industry; Innovation-Decision process; State of the Art; Everett Rogers; Technology and Engineering;

  Abstract : Syftet med denna avhandling är att undersöka diffusionen av den fjärde industriella revolutionen inom livsmedelsindustrin i södra Sverige. Intresset för begreppet Industri 4.0 har ökat stadigt sedan det infördes av den tyska regeringen 2011. Men diffusionen verkar låg. READ MORE

 3. 3. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Thörn; [2018]
  Keywords : årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Abstract : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. READ MORE

 4. 4. Project management in a digitalized contruction industry - A study about the challenges and effects of implementation of VDC among project leaders

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Amanda Benjaminsson; Amanda Gustavsson; [2017]
  Keywords : Digitalisering; VDC; BIM; Byggbranschen; Projektledning; Utmaningar;

  Abstract : Samhället blir alltmer digitalt, men den svenska byggbranschen har inte hängt med lika bra i den pågående digitaliseringen som andra branscher. Det kommer att ligga mycket ansvar på projektledarna i byggprojekten om branschen ska kunna möta de nya utmaningar som uppstår i och med digitaliseringsprocessen. READ MORE

 5. 5. Machine learning in logistics : Increasing the performance of machine learning algorithms on two specific logistic problems

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Rasmus Lind Nilsson; [2017]
  Keywords : Machine learning; confusion matrix; performance; random forest; naïve bayes; logistic regression; cross-validation; regularisation;

  Abstract : Data Ductus, a multination IT-consulting company, wants to develop an AI that monitors a logistic system and looks for errors. Once trained enough, this AI will suggest a correction and automatically right issues if they arise. READ MORE