Essays about: "Korrosion"

Showing result 1 - 5 of 45 essays containing the word Korrosion.

 1. 1. Corrosion protection of aluminum coated with a polymer matrix in presence and absence of conductive polymer

  University essay from KTH/Ytbehandlingsteknik

  Author : Mohamed Hassan Abdi; [2021]
  Keywords : Corrosion protection; Barrier coating; Conductive polymer; Electrochemical impedance spectroscopy; Atomic force microscopy; Korrosionsskydd; Barriär beläggning; Ledande polymer; Elektrokemisk impedans spektroskopi; Atomkraftmikroskopi;

  Abstract : Aluminium och aluminiumlegeringar har ganska bra korrosionsbeständighet, men dessa material kan fortfarande korrodera. Metallkorrosion är aldrig önskvärt och det kan leda till katastrofala resultat i olika branscher och applikationer. READ MORE

 2. 2. ManagementPractical Aspects of Aqua Ammonia as Secondary Refrigerant in Ice Rinks

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Jacqueline Pierri; [2021]
  Keywords : Ice rink; secondary refrigerant; refrigeration; refrigerant management; secondary fluid; natural refrigerant; aqua ammonia;

  Abstract : The transition from fluorinated gases to natural refrigerants could be key to reducing the impacts of climate change. Ice rinks are energy-intensive buildings, with large heating and cooling demands. The pumping power required to move the secondary refrigerant typically accounts for a sizable amount of the energy use of the refrigeration system. READ MORE

 3. 3. Aqua Ammonia as Secondary Fluid in Ice Rink Applications

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Brianna Kilberg; [2020]
  Keywords : Ice rink; secondary fluid; aqua ammonia; ammonia water; thermophysical properties; corrosion; pressure drop; pumping power; refrigeration;

  Abstract : Refrigerant management is crucial in the attempts to slow climate change. Emissions from the refrigeration sector are primarily due to poor management and unsafe destruction of refrigerants currently in circulation. Safe refrigerant management and improving system operating efficiency can result in a reduction of emissions. READ MORE

 4. 4. A Comparative LCA study on the refurbishment of quays with induced mineral deposition technology

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Remy Prame Joseph Jerald; [2020]
  Keywords : Refurbishment; Induced mineral deposition; Life cycle assessment; Climate change impact; Global warming potential;

  Abstract : A quay is a structure which is constructed along the shoreline for docking purposes. When the quay is constructed using reinforced concrete, damage over time happens under the combined action of chemical and mechanical corrosion of the varied materials. READ MORE

 5. 5. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jakob Frängsmyr; Stina Nilsson; [2020]
  Keywords : vägsalt; struktur; halkbekämpning; jord; lignoser; påverkan;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att göra en litteraturstudie och sammanställa fakta om hur vägsalt (NaCl, natriumklorid) påverkar vår stadsmiljö samt att få en överblick hur vegetation, slitlager och markytor i närheten av saltbehandlade vägar påverkas av den höga saltningsintensiteten. I arbetet ingår också en kartläggning av vilka andra alternativ och metoder till salt som provats för att eventuellt kunna vara likvärdiga eller bättre i sin funktion och inte vara lika skadliga som salt är för miljön. READ MORE