Essays about: "Kristin Halvarsson"

Found 1 essay containing the words Kristin Halvarsson.

  1. 1. Mer än bara kött : en studie om mervärden och kommunikation vid direktförsäljning av köttlådor

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Kristin Halvarsson; [2017]
    Keywords : köttlådor; mervärde; kommunikation; relationsmarknadsföring;

    Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka värden som producenter av köttlådor uppfattar som viktigt i sina kundkontakter. Mervärden har kategoriserats efter hur kunden uppfattar olika värden. I studien beskrivs hur kommunikationen mellan konsument och producent sker. READ MORE