Essays about: "Kristina Forssbeck"

Found 1 essay containing the words Kristina Forssbeck.

  1. 1. Vägen till välgestaltade vägar : gestaltningsarbete vid totalentreprenad

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Kristina Forssbeck; [2012]
    Keywords : gestaltningsarbete; gestaltningsprogram; TEiP; totalentreprenad; Utförandebeskrivning gestaltning; väg; vägarkitektur; vägutformning; väggestaltning;

    Abstract : En problematik som har upplevts är att de gestaltningsintentioner som finns i projektet inte genomlever hela processen och realiseras i färdig väganläggning. Inom Trafikverket pågår ett arbete för att öka andelen totalentreprenader (SOU 2011). READ MORE