Essays about: "Kulturell renhet"

Found 2 essays containing the words Kulturell renhet.

 1. 1. Swedish Belief and Swedish Tradition : The Role of Religion in Sweden Democrat Nationalism

  University essay from Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Author : Tomas Stenbäck; [2020]
  Keywords : Nation; Nationalism; Radical nationalism; Populism; Populist radical right; PRR; Right-wing populism; Politics; Legitimization; Legitimation; Belief; Tradition; Culture; Religion; Christianity; Church; Evangelical-Lutheranism; Lutheranism; Lutheran; The Church of Sweden; People; The people; Peoples; Folk; The folk; Swedes; Swedish; Swedishness; Sweden; Identity; Identification; Purity; Cultural purity; Neo-racism; New racism; Culture racism; Cultural racism; Political strategy; The Sweden Democrats; Nation; Nationalism; Radikalnationalism; Radikal nationalism; Populism; Högerpopulism; Politik; Legitimering; Tro; Tradition; Kultur; Religion; Kristendom; Kyrkan; Evangelisk- Luthersk; Luthersk; Lutherdom; Svenska kyrkan; Folk; Folket; Svenskar; Svensk; Svenskhet; Sverige; Identitet; Identifikation; Renhet; Kulturell renhet; Nyrasism; Ny rasism; Kulturrasism; Kulturell rasism; Politisk strategi; Sverigedemokraterna;

  Abstract : In the context of Western, European, Nordic, and Swedish radical nationalism, this study is an analysis of the various ways the political party the Sweden Democrats talks about religion; primarily about Swedish Evangelical-Lutheran Christianity and the Church of Sweden.   The study investigates the party expressions on religion and nationalism, using theoretical models of interpretation, constructed for this specific purpose, out of hermeneutic methodology. READ MORE

 2. 2. I skuggan av skandalen : en studie om hästen i livsmedelskedjan i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Ernstsson; [2018]
  Keywords : livsmedelskedja; hästkött; slakt; hästslakt;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie om häst i livsmedelskedjan i Sverige. Antalet hästar som gick till livsmedelsproduktion 2016 var 2668 vilket är det lägsta sedan mätningarnas start. Det motsvarar ungefär en femtedel av antalet avlivade hästar samma år. READ MORE