Essays about: "Kundkravsflöde"

Found 1 essay containing the word Kundkravsflöde.

  1. 1. Implementing Design Thinking principles for increasing customer centricity in a B2B company : A case study at Mycronic

    University essay from KTH/Produktinnovationsteknik; KTH/Produktinnovationsteknik

    Author : Balachandar Ravichandran; Harshavardhan Ramanujam; [2020]
    Keywords : Design Thinking; Business to Business B2B ; Front End of Innovation; Customer Centricity; Visualization; Empathy; Minimum Viable Products MVPs ; Well Developed Product Development Processes; Voice of Customer; Customer Requirements Flow; Designtänkande; Business to Business B2B ; Front End of Innovation; Customer Centricity; Visualization; Empathy; Minimum Viable Products MVPs ; Välutvecklade produktutvecklingsprocesser; Customer Voice; Kundkravsflöde;

    Abstract : Design Thinking (designtänkande) är ett kundfokuserat förhållningssätt som används för att stödja innovation. Sedan starten har designtänkandet utvecklats från ett rättframt sätt att lösa tekniska designproblem till en komplex paraplykonstruktion för innovation och förhållningssättet har genom åren blivit ett allmänt accepterat och målinriktat tillvägagångssätt för effektiv produktutveckling. READ MORE