Essays about: "Kvalitet"

Showing result 1 - 5 of 995 essays containing the word Kvalitet.

 1. 1. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Siddharth Selvarajan; [2021]
  Keywords : Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Abstract : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. READ MORE

 2. 2. I apotekarens trädgård : medicinalväxtodling i svenska apotekarträdgårdar med fokus på 1700-talet

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Sara Nyström; [2021]
  Keywords : apotek; apotekare; apotekarträdgård; apoteksträdgård; medicinalväxtodling; medicinalväxter; örter; läkeörter; farmakopé; 1700-tal; Collegium medicum; pharmacy; pharmacist; apothecary; apothecary garden; medicinal plants; herbs; pharmacopoeia; 18th century;

  Abstract : Detta arbete syftar till att ge en inblick i de svenska apotekarträdgårdar som uppstod under 1700- talet. Apotekarträdgårdarna var ett resultat av en särskild tidsanda. Under denna period eftersträvades bland annat oberoende, nytta och sparsamhet. READ MORE

 3. 3. Bevattningsvattnets kvalitet i orkidéodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Frida Svensson; [2021]
  Keywords : Orchidaceae; näringstillgänglighet; pH; omvänd osmos; regnvatten; Orchidaceae; nutrient availability; pH; reverse osmosis; rainwater;

  Abstract : Tropiska orkidéer har odlats i mer än 2000 år och alltsedan det första exemplaret fördes med upptäcktsresande till Europa så har intresset för växten exploderat/vuxit explosionsartat. Idag är det en av de vanligast förekommande på våra fönsterbrädor. READ MORE

 4. 4. Hydrodynamic modelling of fate and transport of natural organic matter and per- and polyfluoroalkyl substances in Lake Ekoln

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Frida Ekman; [2021]
  Keywords : Ekoln; Natural organic matter NOM ; Total organic matter TOC ; Colour; degradation; sedimentation; photooxidation; PFAS; MIKE 3 FM; Ekoln; naturligt organiskt material NOM ; totalt organiskt kol TOC ; färg; nedbrytning; sedimentation; foto-oxidation; PFAS; MIKE 3 FM;

  Abstract : Societies are facing great challenges with obtaining a good quality and quantity of drinking water in the context of climate change. Increases in natural organic matter (NOM) and per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have been observed in lakes and drinking water the past years, which is of great concern for water treatment plants in Sweden. READ MORE

 5. 5. Animated 2D Visualization of Evolving Trees : A Temporal Treemap Approach

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Carl Svedhag; [2021]
  Keywords : Trees; Treemap animation; Stability; Slice-and-Dice; Temporal Treemaps; Information Visualization;

  Abstract : Time-dependently changing hierarchical data structures are commonly visualized with animated treemaps. Changes in the data structure produce correlated changes in the animation. READ MORE