Essays about: "Kvinnligt ledarskap"

Found 5 essays containing the words Kvinnligt ledarskap.

 1. 1. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Amanda Egnell; Filippa Lidell; [2019]
  Keywords : landsbygd; motivation; entreprenörskap; kvinnor; ledarskap;

  Abstract : Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. READ MORE

 2. 2. How can women reach higher-level positions: Implications for policy makers : A study of Swedish municipalities

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership); Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership); Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership)

  Author : Emma Hjalmarsson; Sara Troedsson; Lina Bennsäter; [2014]
  Keywords : Policies; Gender Equality; Leadership; Female Leadership; glass ceiling; Sweden; Municipalities; policy; kön; jämställdhet; ledarskap; kvinnligt ledarskap; glastak; Sverige; kommuner;

  Abstract : Sweden possess the forth place as the most gender equal country in the world (World Economic Forum, 2013). But when it comes to women in higher-level positions, Sweden ends up below the European mean (European Commission, Justice, 2011). READ MORE

 3. 3. Kvinnligt ledarskap inom teknisk förvaltning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mikaela Wennström; [2014]
  Keywords : ledarskap; kvinnligt ledarskap; homosocialitet;

  Abstract : Denna studie undersöker hur kvinnliga ledare inom kommunal teknisk förvaltning förhåller sig till ledarskapsrollen och genus. Med en ämnesriktad litteraturstudie och empiriskt underlag problematiseras ledarskapsrollen och vilka förväntningar som ställs på en kvinnlig ledare inom teknisk förvaltning. READ MORE

 4. 4. Female and gender leadership

  University essay from Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Author : Ainura Kadyrkulova; [2008]
  Keywords : Leadership; Gender; Kvinnligt ledarskap; Manligt ledarskap;

  Abstract : The theme/topic of thesis is: Female and Gender Leadership. The main issue or mater of thesis work is to make research of male and female leadership and management style. Investigate in order to be clear about male and female leadership starting from definition of it, and continue with data collection in order to prove it. READ MORE

 5. 5. Women, How Did You Come This Far? : A study of how women reach top positions

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Author : Emmelie Johansson; Louise Janhans; [2006]
  Keywords : Leadership; Women; Gender; Top position; Female leadership; Ledarskap; Karriär; Kvinnor; Kvinnligt ledarskap;

  Abstract : Attityder gentemot kvinnors i företagsledningar har under de senaste åren haft en positiv förändring. Trots det har människan länge förutsatt att högt positionerade ledare är män. Detta tyder på att kvinnor som strävar efter toppositioner möter hinder som försvårar deras väg upp för karriärstegen. READ MORE