Essays about: "Lärare"

Showing result 1 - 5 of 308 essays containing the word Lärare.

 1. 1. Vocal Requirements on the Swedish Labour Market : A cross-sectional descriptive survey study

  University essay from Uppsala universitet/Logopedi

  Author : Urté Murauskaité; [2024]
  Keywords : vocal requirements; vocal demands; vocally demanding occupations; speaking time; work tasks; Standard for Swedish occupational classification; röstkrav; röstkrävande yrken; talartid; arbetsuppgifter; Standard för svensk yrkesklassificering;

  Abstract : Det uppskattas att ungefär en tredjedel av arbetsmarknaden består av röstkrävande yrken, det vill säga yrken där rösten är ett viktigt och nödvändigt redskap för att utföra sitt arbete. Tidigare forskning har identifierat lärare, sångare och präster som yrken med röstkrävande arbetsuppgifter. READ MORE

 2. 2. SIMULATION AND SKILLS IMPROVEMENT An action research project to improve students’ learning of communication skills in upper-secondary health and social care education

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Author : Jason Patrick Stanley; [2023-09-27]
  Keywords : Aktionsforskning; simulering; praktik; arkitekturer; eleverfarenheter;

  Abstract : Syfte: Uppsatsen undersöker vilka faktorer som möjliggör och/eller förhindrar elevlärande när lärare använder sig av simuleringar på vård- och omsorgsprogrammet. Forskning tyder på att simuleringar är en effektiv metod som gynnar elevers lärande och utveckling i sitt yrkeskunnande (Jossberger et al, 2022; Aarkrog 2018; Leibring, 2015). READ MORE

 3. 3. Introduktionsperioden för lärare. En jämförelse av strategier, processer och resultat i Sverige och Tyskland.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Author : Vera Kockler; [2023-08-29]
  Keywords : induction period; novice teacher training; comparison; Sweden; Germany; framework; processes; outcomes; sociocultural theory;

  Abstract : This study compares the novice teacher induction period schemes of Sweden and the federal state of Hesse in Germany and subsequently discusses the results from a sociocultural perspective. In line with this purpose, the study investigates how the two schemes are compared to each other with respect to (1) the frameworks that guide the induction, (2) the processes involved, and (3) the outcomes reported. READ MORE

 4. 4. Pleasure reading for development of English as a second language : Pleasure reading at home and its effects in the English classroom. How pleasure reading in English can improve children’s comprehension of and proficiency in English as a second language.

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Elin Moberg; [2023]
  Keywords : English; Swedish; grades 4 to 6; English as a second language; language development; reading; pleasure reading; reading for language acquisition; language learning; Engelska; svenska; årskurs 4 till 6; engelska som andra språk; språkutveckling; läsning; nöjesläsning; läsning för språkinlärning; språkinlärning;

  Abstract : This study aims to find an understanding of how pleasure reading outside of a classroom context can assist in the development of English as a second language. The study primarily seeks to examine what teachers and parents say about how the access to and active reading of English books in children’s home environment can benefit their language skills development in the classroom, and this has been done through qualitative interviews. READ MORE

 5. 5. Spatialized Sonification for the Learning of Surgical Navigation

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Alexander Danielsson; [2023]
  Keywords : Spatial Audio; Sonification; Surgical Simulations; Minimally invasive Surgery; Psychoacoustics; Spatial Ljud; Sonifikation; Kirurgiska Simulationer; Minimalinvasiv kirurgi; Psykoakustik;

  Abstract : Historically, the education of surgical navigation in minimally invasive neurosurgery has been constrained by several factors. Medical students have been required to physically be in the operating room to observe a teacher perform the different procedures. This restricts their opportunities to gain valuable hands-on experience in their field. READ MORE