Essays about: "Lågenergetisk svetsning"

Found 1 essay containing the words Lågenergetisk svetsning.

  1. 1. Residual stresses in Ti-6Al-4V from low energy laser repair welding

    University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Author : Peter Ericson; [2018]
    Keywords : Micro laser welding; Low energy welding; Ti-6Al-4V; Ti64; Residual stress; Response Surface Methodology; Repair welding; Welding simulation; Mikrolasersvetsning; Lågenergetisk svetsning; Lågenergisvets; Ti-6Al-4V; Ti64; Restspänningar; Response Surface Methodology; Reparationssvets; Svetssimulering;

    Abstract : Millimeterstora och svårupptäckta defekter kan uppstå internt i stora och komplexa gjutgods av Ti-6Al-4V, ibland går dessa oupptäckta tills detaljen genomgått mekanisk bearbetning och en stor kostnad redan har gått in i den. Dessa defekter och andra industriella olyckshändelser leder till ett behov av additiva reparationsmetoder där den för tillfället rådande metoden är TIG-svetsning. READ MORE