Essays about: "L80"

Found 4 essays containing the word L80.

 1. 1. Hur mår minigrisen? : en enkätstudie om inhysning, djurskyddslagstiftningen, beteende och omplacering kopplat till minigrisen somsällskapsdjur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Melinda Salestam; [2021]
  Keywords : minigris; L80; beteende; djurvälvälfärd;

  Abstract : The available research on miniature pet pigs and their behavior is scarce. This study aims to investigate housing and whether the living conditions of miniature pet pigs is on a par with Swedish animal-welfare legislation. READ MORE

 2. 2. Vägledning för djurskyddskontroll av exotiska smådjur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Susanna Svens; [2014]
  Keywords : exotiska smådjur; djurskyddskontroll; L80; L 80; reptiler; amfibier; burfåglar; akvariefisk; gnagare; kaniner; reptil; amfibie; kanin; burfågel;

  Abstract : Exotic small animals that are commonly kept as pets include aquarium fish, cage and aviary birds, rodents, rabbits (Oryctolagus cuniculus), reptiles and amphibians. These different kinds of animals, even species within the same class, may differ markedly from each other regarding physiology and requirements. READ MORE

 3. 3. Djurskyddskontroll av sällskapsdjur som omfattas av saknr. L80

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Paulina Eriksson; [2011]
  Keywords : djurskydd; sällskapsdjur; djurskyddskontroll; checklista;

  Abstract : Sedan 2009 ligger ansvaret för kontroll av djurskyddslagstiftningens efterlevnad på länsstyrelserna. För att underlätta arbetet för djurskyddshandläggare har Jordbruksverket författat flertalet checklistor för olika typer av djurhållning. READ MORE

 4. 4. Granskning av faktablad om leopardgecko (Eublepharis macularis) och skäggagam (Pogona ssp.) som distribueras i djuraffärer i Sverige.

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emma Westfelt; [2009]
  Keywords : leopardgecko; skäggagam; Eublepharis macularius; Pogona ssp; faktablad;

  Abstract : Syftet med denna studie var dels att se hur stor andel, av de djuraffärer som säljer ödlor, som delar ut faktablad till kunder som köper en ödla. Dels undersöktes i vilken grad den information som bör finnas i ett faktablad enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2005:8, saknr L80), om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m. READ MORE